ตรวจสอบตารางการใช้ห้อง

กรุณากรอกปีเป็น คศ.

ยื่นขอใช้ห้อง


ตารางแสดงการใช้งานห้องเรียน 150208

ตารางการใช้ห้องวันที่ 23/10/2017 ถึงวันที่ 29/10/2017
9.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00 18.00-19.00 19.00-20.00 20.00-21.00 21.00-22.00 22.00-23.00
จันทร์
ETM รุ่น 8 ETM รุ่น 8 ETM รุ่น 8
อังคาร
ETM รุ่น 8 ETM รุ่น 8 ETM รุ่น 8
พุธ
ETM รุ่น 8 ETM รุ่น 8 ETM รุ่น 8
พฤหัสบดี
03602222 Parameter Design อ.จักรพันธ์ุ จันภิลม
ภาควิศวกรรมโยธา - อ.ปิยะพงษ์
ETM รุ่น 8 ETM รุ่น 8 ETM รุ่น 8
ศุกร์
ETM รุ่น 8 ETM รุ่น 8 ETM รุ่น 8
เสาร์
อาทิตย์
ETM รุ่น 8 ETM รุ่น 8 ETM รุ่น 8
  •         
        สีเหลือง คือ การรอการอนุมัติ

  •         
        สีเขียว คือ ห้องใช้งานชั่วคราว

  •         
        สีน้ำตาล คือ ห้องใช้งานทั้งเทอม